Ingen vill vara överflödig

 
 
Idag snurrar tankarna.
Vem är överflödig och vem får vara med?
I växternas värld är många överflödiga.
...och i djurens
men...
hur är det bland oss människor?
Vem är överflödig?
 
Till höger om tändstickan ligger tio frön. Alla frön på bilden kommer från samma planta. Hur många behövs för att skapa en ny planta? I människornas värld behövs det 2 komma nånting-avkomma för att ersätta sina föräldrar om vi utgår från att jordens befolkning är konstant.
 

En stor planta med många sådana här blommor är mamma och pappa till alla fröna.
Purpurklätt heter blomman.
Hur överflödiga känner sig alla miljoner frön sig?
Kanske har inte blommor känslor.
Vi människor har det.
Ingen vill vara överflödig.
 

RSS 2.0